Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

Společnost Beckman Coulter Česká republika s.r.o. byla založena na konci roku 2009. Předtím zajišťovala v České republice veškeré komerční aktivity spojené s produkty Beckman Coulter Inc. společnost Immunotech a.s., dceřiná společnost koncernu Beckman Coulter. Ta byla zároveň jeho výrobní a vývojovou jednotkou pro výrobky tzv. „Manual Immunoassay Business“, jinými slovy pro diagnostické soupravy RIA a ELISA. Na Slovensku pak byly obchodní aktivity zajišťovány společností Immunotech Bratislava s.r.o., dceřinou společností firmy Immuotech a.s. v Praze. Toto uspořádání, především spojení vývojových, výrobních, obchodních a logistických činností, se výrazně odlišovalo od organizační struktury obchodních a výrobních entit společnosti Beckman Coulter jinde ve světě. Navíc v důsledku akvizice diagnostické divize firmy Olympus v roce 2009 společností Beckman Coutler Inc., a tím nutnosti zajistit komerční aktivity i pro tento segment zboží, bylo rozhodnuto top managementem koncernu o kompletní restrukturalizaci činností v České republice a na Slovensku - to vše vedlo ke vzniku současných společností Beckman Coulter Česká republika s.r.o. a Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

Beckman Coulter Česká republika s.r.o. tak plně převzalo obchodní aktivity společnosti Immunotech a.s. Následující rok bylo vrcholovým vedením určeno, že se Praha stane logistickou centrálou koncernu pro celou východní Evropu. Toto rozhodnutí souviselo s otevřením nových obchodních entit v Polsku, Maďarsku a Chorvatsku. Centrála se nachází v areálu sídla společnosti Immunotech a.s. a zajišťuje veškerou logistiku zboží a zároveň surovin pro vlastní výrobu.
Cílem těchto změn bylo vybudovat moderní společnost, která obstojí v dnešním velice náročném ekonomickém prostředí a zároveň přinese nové hodnoty na trh s IVD zdravotnickými prostředky.

V roce 2010 koncern Beckman Coulter koupila společnost Danaher. To vedlo k restrukturalizaci a konsolidaci vlastníků a výsledkem je pružnější způsob rozhodování vedení společnosti v otázkách dlouhodobé strategie.