Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

 

Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

 

Sídlo a adresa pro fakturaci:

Radiová 1, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Sídlo a adresa pre fakturáciu:

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Korespondenční adresa:

Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10 – Vršovice

 

IČO: 28233492

DIČ: CZ28233492

IČO: 35683546

IČ DPH : SK2020339255

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu: 2111331880/2700

IBAN: CZ8027000000002111331880

SWIFT: BACXCZPP

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Šancová 1/A

815 63 Bratislava

BIC: UNCRSKBX

IBAN: SK86 1111 0000 0000 2546 7758

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 134167 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka č. 10367/B
   
   

Sekretariát:

Sekretariát:

+420 272 017 999

fax: +420 272 017 385

+421 220 903 911

fax:  +421 220 903 939

   

Objednávky: 

Objednávky: 

+420 272 017 444

+420 603 435 429

fax: +420 272 017 385

cas.cz@beckman.com

+421 220 903 900

fax:  +421 220 903 939

cas.sk@beckman.com

   

HOT-line technického servisu 24 hodin denně:

HOT-line technického servisu 24 hodín denne:

+420 272 017 888

servis.cz@beckman.com

+421 220 903 988

servis.cz@beckman.com