Diagnostika: zlepšuje péči o pacienta, zvyšuje kvalitu a snižuje náklady

Více než 85 let posouvá společnost Beckman Coulter Inc. klinickou laboratorní medicínu vpřed prostřednictvím inovativního přístupu k laboratornímu procesu a jeho optimalizaci s přihlédnutím k jeho efektivitě a produktivitě. Vedle uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu a aplikovaných moderních postupů a ařešení rovněž nabízíe široké spektrum diagnostických přístrojů a informačních systémů, které optimalizují provoz vaší laboratoře, a posouvají ji tak na vyšší úroveň. Věříme, že právě vaše pracoviště je základním kamenem pro poskytování lepší zdravotní péče o pacienta. Cítíme se být povoláni k dalšímu zdokonalování a zlepšování kvality a produktivity klinických laboratoří.

Doporučená diagnostická řešení

DxH

Hematologické analyzátory řady DxH

Zjistit více

DxC

Biochemické analyzátory řady AU

Zjistit více

DxI

Imunochemické analyzátory Access 2 a DxI

Zjistit více

DxA

Řešení automatizace pre- a post- analytických postupů

Zjistit více