Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

Spoločnosť Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. bola založená v druhej polovici roku 2009. Do tohto termínu všetky komerčné aktivity spojené s produktami Beckman Coulter Inc. zaisťovala spoločnosť Immunotech, spol. s .r.o., ako dcérska spoločnosť firmy Immunotech a.s., ktorá je súčasťou koncernu Beckman Coulter. Toto usporiadanie, avšak predovšetkým spojenie  výrobných, obchodných a logistických činností, sa výrazne odlišovalo od organizačnej štruktúry obchodných a výrobných entít spoločnosti Beckman Coulter v iných krajinách všade vo svete. Naviac v dôsledku akvizície diagnostickej divízie spoločnosti Olympus v roku 2009 spoločnosťou Beckman Coulter Inc. bolo rozhodnuté top manažmentom koncernu o kompletnej reštrukturalizácii činností ako na Slovensku, tak aj v Českej republike. To všetko viedlo ku vzniku súčasných spoločností Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. a Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. tak úple prevzala obchodné aktivity spoločnosti Immunotech, spol. s .r.o.  V nasledujúcom roku došlo v Prahe k vzniku logistickej centrály koncernu pre celú východnú Európu, čo súviselo aj s otvorením nových obchodných entít v Poľsku, Maďarsku a Chorvátsku.
Cieľom týchto zmien bolo predovšetkým vybudovať modernú spoločnosť, ktorá obstojí v dnešnom veľmi náročnom ekonomickom prostredí a zároveň prinesie nové hodnoty na trh s IVD zdravotnickými prostriedkami.
V roku 2010 koncern Beckman Coulter kúpila spoločnosť Danaher. To viedlo k reštrukturalizácii a konsolidácii vlastníkov. Výsledkom je pružnejší spôsob rozhodovania vedenia spoločnosti v otázkách dlhodobej stratégie.
V apríli roku 2011 sa spoločnosť Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. presťahovala do nových administratívnych priestorov v komplexe Digital Park II na Einsteinovej ulici v Bratislave.