Hematologie

V roce 1953 Wallace Coulter (1913-1998), zakladatel a bývalý prezident společnosti COULTER Corporation, patentoval tzv. Coulterův impedanční princip, metodu pro stanovení počtu a velikosti částic v kapalině. Od prvního přístroje, nazvaného Model A, dospěl vývoj po 50 letech k analyzátorům s pokročilými analytickými vlastnostmi řady COULTER® DxH™.

Více informací o produktech naleznete zde