Imunochemická analýza

Laboratoře si díky našim špičkovým laboratorním systémům mohou zvolit značku Beckman Coulter s důvěrou a vědomím, že se její produkty vždy přizpůsobí měnícím se požadavkům na pracovní vytížení a testovací potřeby. V kombinaci s širokou nabídkou testů mohou tyto systémy posunout vaši laboratoř vpřed posílením efektivity, zvýšením produktivity práce, zlepšením zdraví pacientů a snížením nákladů na péči.

 

Více informací o imunochemických produktech naleznete zde.